A new agenda for the Mediterranean: Are the EU tools and means of action up to its ambitions?

7 juny 2022 | Corporate news
Sembla que el Veïnatge Sud de la Unió Europea (UE) continua en un estat permanent d’agitació.

A aquest fet s’hi suma que la fractura en les relacions euromediterrànies sembla créixer, com ho demostren les reaccions en el Veïnatge Sud allunyades de la postura europea sobre l’agressió russa a Ucraïna i malgrat la finestra d’oportunitat que la pandèmia de la COVID va oferir per rellançar la cooperació entre ambdues ribes del Mediterrani.

La Comunicació conjunta sobre una ‘Renewed partnership with the Southern Neighbourhood: a New Agenda for the Mediterranean’, publicada el febrer de 2021 i aprovada per les conclusions del Consell Europeu d’abril de 2021, és un intent d’abordar tant la fractura esmentada com la multitud i la magnitud dels reptes que afronten les societats i les economies dels països del Veïnatge Sud.

En aquest context, i a petició de la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, Emmanuel Cohen-Hadria, director del Departament de Polítiques Euromediterrànies (IEMed) i Katarzyna Sidlo, directora del Departament d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica (CASE – Centre for Social and Economic Research), han coordinat un estudi que posa de relleu fins a quin punt la Comunicació Conjunta està ben definida per assolir els seus objectius.

En primer lloc, l’estudi ofereix una anàlisi de les tendències geopolítiques, de la situació política i socioeconòmica de la regió i de l’estat de les relacions euromediterrànies. Posteriorment, examina el text de la Comunicació Conjunta i el Pla Econòmic i d’Inversió que l’acompanya, a fi d’explorar el seu potencial per iniciar una nova fase en les relacions euromediterrànies en els àmbits de la transició verda i digital, la promoció de la “inclusió”, la migració, el comerç i la pau i la seguretat.

L’estudi conclou que, més d’un any després de la seva adopció, queden molts interrogants en relació amb l’aplicació de la Comunicació Conjunta, i encara falta un marc veritablement global i estratègic per orientar les relacions de la UE amb el seu Veïnatge Sud.

L’estudi ja es pot descarregar del Think Tank del Parlament Europeu:
A new agenda for the Mediterranean: Are the EU tools and means of action up to its ambitions?

Presentació al Parlament Europeu

El 15 de juny, els autors de l’estudi van presentar la seva valoració sobre la manca de tracció de l’Associació Euromediterrània els últims anys, segons apunten en la seva investigació, en una sessió de la Comissió d’Afers Estrangers del Parlament Europeu. Tots dos van assenyalar algunes recomanacions derivades de l’estudi per posar les bases d’un compromís renovat de la Unió Europea amb els països del Veïnatge Sud mediterrani.