V Fòrum Euromed de Barcelona: afrontar les transicions econòmiques a la Mediterrània

15 desembre 2011 | Conferència | Anglès | Palau de Pedralbes, Barcelona

El 2011, hem estat testimonis de l’inici d’un procés històric d’aixecaments per part dels pobles del món àrab que exigien reformes democràtiques en els àmbits polític, social i econòmic. En l’àmbit econòmic, les demandes per a la implementació d’un model de desenvolupament més inclusiu impliquen una millor distribució del creixement econòmic entre les societats.

En aquest sentit, s’haurien d’aprovar reformes urgents amb l’objectiu principal de crear nous llocs de treball eficients, especialment entre els joves i les dones que pateixen taxes d’atur elevades.

Altres qüestions urgents que s’abordaran a curt termini són: la professionalització de l’administració pública i la introducció de la meritocràcia com a norma de promoció; un nou model de governança econòmica i institucional profund i integral amb transparència, rendició de comptes i una mentalitat de servei públic real com a objectius bàsics de les reformes; restablir la credibilitat social del sector privat i renovar els seus representants per establir un nou diàleg vinculant, inclusiu i fructífer amb el Govern i altres agents socials rellevants, com ara els sindicats sindicals renovats; reformar el sector financer per fer-lo més orientat al sector privat i als resultats, així com a favor de les pimes, inclòs el paper constructiu i independent del Banc Central; i implementar una reforma fiscal progressiva i una valenta redefinició d’un sistema de subvencions just.

Col·laboració


Imatges


slideshow image
Veure més imatges