Mediterranean Cities and Migration Governance

21 octubre 2022 | Conferència | Anglès | Barcelona
slideshow image

Aquest simposi és l’activitat final del projecte EUMedMi: “Mapping Mediterranean and European migration studies”.

Les ciutats són potencialment més sensibles als reptes humanitaris, són políticament i socialment molt més properes a les persones i són més pragmàtiques en els processos de diagnòstic i les accions de resolució de problemes. Aquest enfocament basat en la ciutat és el nucli d’aquest Simposi que pretén obrir una àmplia reflexió sobre com les ciutats poden ser un focus de recerca i debats polítics sobre la migració mediterrània.

El Simposi aportarà perspectives de múltiples parts interessades sobre com les ciutats poden contribuir a les polítiques i pràctiques migratòries a la Mediterrània. Captarà i ampliarà les recomanacions a tres nivells: una agenda de recerca acadèmica sobre la migració mediterrània; una plataforma per al desenvolupament de polítiques i intercanvis al voltant de la migració a la Mediterrània; i idees viables perquè activistes i responsables de la presa de decisions contribueixin a les polítiques migratòries de manera col·laborativa a la Mediterrània.

L’objectiu del simposi és superar les sitges tant a l’acadèmia com a la pràctica per tal d’avançar en una agenda mediterrània per a la migració que inclogui múltiples parts interessades i millori la col·laboració a nivell de ciutat entre diversos actors dels sectors acadèmic, públic, privat i sense ànim de lucre.

El simposi, en el marc del projecte, està organitzat per la Xarxa de Recerca Euromediterrània sobre Migracions, la Universitat Pompeu Fabra i el Gritim, amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, ​​el Unió per la Mediterrània i l’IEMed. El responsable de l’enquesta EuroMed i de migracions de l’IEMed, Xavier Aragall, participarà en una de les sessions.

Assistència només amb invitació.