L’impacte del canvi climàtic al Sahel sobre la seguretat humana a la Mediterrània

30 novembre 2018. Des de les 09:00 | Taller | Anglès | Francès | Real Instituto Elcano, Madrid
slideshow image

La zona del Sahel, a causa de la seva geografia, demografia i el seu nivell d’industrialització precària, està més amenaçada pel canvi climàtic que qualsevol altra regió del món. Els desenvolupaments al Sahel també presenten reptes directes a la regió mediterrània. Tot i que és cert que la riba sud del Mediterrani és més vulnerable que la del nord davant els perills del canvi climàtic, encara és cert que el sud d’Europa presenta signes de fragilitat davant el fenomen.

El workshop examina com el canvi climàtic combinat amb el fort creixement demogràfic als països del Sahel van ampliar la vulnerabilitat i la pobresa de les poblacions que viuen en aquesta zona, així com aquests grups criminals i terroristes van explotar la vulnerabilitat causada pel canvi climàtic per assolir els seus objectius i augmenten les seves activitats en aquesta regió. Els debats avaluen les respostes de la UE per abordar els desenvolupaments relacionats amb el clima, incloses les seves polítiques sobre migració i asil per fer front a la migració ambiental, així com altres riscos de seguretat relacionats amb el clima, amb l’objectiu d’analitzar com i en quines condicions aquestes respostes poden ser efectives.

El workshop s’organitza en el marc del projecte EuroMeSCo ENI, cofinançat per la Comissió Europea i l’IEMed.

Col·laboració