Islamisme jihadista: radicalització i índex de radicalització

14 febrer 2018. Des de les 18:30 | Conferència | Espanyol | IEMed, Barcelona
slideshow image

El terrorisme és una forma d’acció política i com a tal pot ser emprat per un individu, un grup o un Estat. Es percep com una drecera que condueix amb més rapidesa i eficàcia que altres mètodes a la realització de metes polítiques, aquesta és la seva lògica i la seva raó de ser.

És un plantejament doctrinari, no es qüestionen moralment les conseqüències dels actes realitzats i teleològic, la “bondat” última dels objectius a aconseguir justifica qualsevol mètode emprat per a això. Entre d’altres factors, la dificultat per aconseguir entendre de forma rigorosa el terrorisme ve donada pel fet que el terme és utilitzat políticament per tot tipus de demagogs com a arma ideològica per minimitzar / silenciar / combatre discrepàncies ideològic-polítiques que qüestionen el statu quo. Per això és tan difícil definir el terrorisme i elaborar llistats de grups terroristes: els mateixos fets poden ser jutjats com heroics actes d’alliberament o execrables atemptats, depenent de l’òptica ideològica des de la qual siguin jutjats i dels valors i idees hegemòniques de la societat en qüestió.

Joan Antón Mellón explica les fases de radicalització fins arribar al terrorisme com a tal i els diferents matisos que es poden trobar en totes elles.

Speakers


Moderador

David Moya

Professor Universitat de Barcelona
Ponent

Juan Antón Mellón

Professor Universitat de Barcelona

Col·laboració


Imatges


slideshow image