Les relacions de la Unió Europea amb els països de la ribera sud de la Mediterrània: la clàusula de condicionalitat democràtica.

16 març 2023. Des de les 18:30 | Conferència | Espanyol | IEMed
slideshow image 7th Regional Forum of the Union for the Mediterranean. Flickr.

Des dels anys vuitanta, la Unió Europea (UE) ha fet servir les seves relacions exteriors com a eina per aconseguir que altres estats es comprometin a vertebrar la seva estructura juridicopolítica d’acord amb els paràmetres d’un sistema democràtic i respectuós amb els drets humans. Amb això, la UE fa seu l’anomenat discurs polític de la condicionalitat, que permet a un subjecte internacional condicionar les seves relacions amb altres subjectes respecte a uns valors. La manifestació jurídica més evident de la condicionalitat és la denominada la “clàusula democràtica”. Durant més de trenta anys, la UE ha mantingut els principis democràtics i el respecte per als drets humans com a pilar principal de la seva acció exterior, incloent-hi els diversos acords internacionals amb els països del Mediterrani. Per tal de comprendre les relacions Euro-Mediterrànies, resulta essencial conèixer el disseny d’aquesta “clàusula democràtica” així com analitzar, de manera crítica, la seva praxi i conseqüències.

Maria del Carmen Muñoz Rodríguez és professora titular al departament de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat de Jaén des de 1996, a més, és directora del Secretariat de Convenis i Desenvolupament Normatiu. És membre de diverses organitzacions de renom com l’Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i la Societat Europea de Dret Internacional. Entre les seves publicacions hi ha el llibre Democracia y Derechos Humanos en la Acción Exterior de la Unión Europea (Editorial Reus, 2011).

Conferència moderada per Laura Huici, professora titular de la facultat de Dret i codirectora del màster, UB. Coorganitzada per l’IEMed en el marc del programa Aula Mediterrània 2022-23 en col·laboració amb el Màster en Estudis Internacionals – Organitzacions i Cooperació Internacionals, UB.

Aquesta conferència té lloc a la sala d’actes de l’IEMed, Girona, 20 – Barcelona i també es pot seguir al canal de Youtube de l’IEMed.

Speakers


Ponent

Maria del Carmen Muñoz Rodríguez

Professora titular Universidad de Jaén
Moderadora

Laura Huici

Professora titular Universitat de Barcelona

Organitzat per