En moviment enfront del canvi, el nostre futur en joc

4 juny 2021. Des de les 11:00  fins 13:00 | Taller | Espanyol | Online
slideshow image

Aquest debat que s’emmarca en el Programa “La veu dels joves” es focalitza en la “Resiliència climàtica i ciutats intel·ligents interculturals” en relacio a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 de l’Agenda 2030. Joves professionals del futur exposen el seu punt de vista sobre quin és la dimensió actual i futura d’aquest problema, com haurien de replantejar-se des del punt de vista arquitectònic i tècnic els assentaments humans, no sols per a resistir als efectes devastadors del clima sinó per a crear mitjans sostenibles i ecològics, quins canvis tecnològics han d’afrontar les empreses en els seus processos de producció, quins incentius haurien de plantejar-se perquè aquests costos siguin assumibles, les conseqüències econòmiques que tindria la falta de mesures sobre aquest tema i finalment quines polítiques haurien d’afermar-se i desenvolupar-se. La creació d’aquests espais de trobada intercultural entre joves de la societat civil , futurs actors de transformació social, contribueixen a enfortir el debat en diferents situacions socials, a identificar valors compartits . L’intercanvi d’experiències i d’idees tenen un impacte positiu en les percepcions mútues.

Col·laboració