Els Balcans Occidentals: una visió internacional a l’ampliació de la UE

7 març 2019. Des de les 18:30  | Conferència | Anglès | IEMed, Barcelona
slideshow image

En el context de l’agenda pública, l’espai reservat als Balcans en els mitjans de comunicació sembla nul, però allà s’hi juga la configuració futura del projecte europeu.
 
Thomas Dedeurwaerdere opina que tot i ser menys presents als mitjans de comunicació i, per tant, menys visibles pel públic, les negociacions i preparacions tècniques entre la Unió Europea (UE) i els Balcans Occidentals per a la seva possible admissió a la Unió, tindran conseqüències importants per a les dues parts.
 
La UE vol evitar “tenir un buit en la constel·lació europea”, i es pot beneficiar de l’ampliació cap als Balcans Occidentals. A més d’haver format part històricament de la societat europea, existeixen interessos geoestratègics a l’hora de tenir en compte els Balcans com a possibles futurs membres de la UE. El motiu principal és la seva posició geogràfica privilegiada, que fa que la seva participació en processos de cooperació i capacitat de decisió a Europa sigui crucial.
 
Així que quin és l’estat actual dels països dels Balcans Occidentals en els seus processos d’acostament a la UE? I quins són els passos a seguir entre la sol·licitud d’adhesió i la validació des de la Comissió Europea? I on se situarien països com Sèrbia, Montenegro o Kosovo en les possibilitats de formar part de la UE a mig termini?

Speakers


Moderador

Andrea Noferini

Professor Universitat de Pompeu Fabra
Thomas Dedeurwaerdere
Ponent

Thomas Dedeurwaerdere

Development expert

Col·laboració


Imatges


slideshow image