Infraestructures i energia a l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica

14 desembre 2019. Des de les 13:00 | Taller | Anglès | Istituto Affari Internazionali, Roma
slideshow image

Durant l’última dècada, la Mediterrània, l’Orient Mitjà i Àfrica del nord (MENA) han experimentat transformacions socials, polítiques i econòmiques profundes i de gran abast que han contribuït a nivells sense precedents de volatilitat i incertesa a tota la regió. Alguns d’aquests canvis han remodelat moltes de les característiques tradicionals de l’ordre geopolític vigent a la regió durant dècades, mentre que altres podrien tenir el potencial de fer-ho en un futur pròxim. L’augment de la competència entre les potències regionals, però també les noves apostes de les potències globals emergents estan redefinint els contorns de la geopolítica regional i la forma en què aquesta regió es relaciona amb les tendències globals més àmplies. Una d’aquestes tendències és la importància de la connectivitat i el control i propietat de les infraestructures físiques o virtuals. En aquest context, el workshop examina els desafiaments per a cada tipus d’infraestructura; els actors involucrats (tant a nivell regional com global); la dinàmica de el poder resultant de la seva interacció; instàncies de cooperació o conflicte regional; i les implicacions per a la UE i les seves respostes, polítiques i diplomàcia al voltant d’aquestes infraestructures El resultat d’aquesta investigació es publica en un Joint Policy Study.

Col·laboració