Estètica i valors mediterranis a Catalunya

Aquesta obra dona a conèixer la complexitat cultural de Catalunya des d’una perspectiva mediterrània, amb una visió integradora dels valors i de les expressions mediterranies, tot fent un recorregut històric, antropològic, polític, econòmic i estètic, i incidint en l’imaginari i en les actuacions de la societat catalana.

Estètica i valors mediterranis a Catalunya