Les cultures del Magreb

Recull les conferències impartides al llarg del primer semestre del 92, a la seu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, per algunes primeres figures en els seus camps respectius que abasten des de les cultures magribines, fins a la religió, la demografia, el paper de les dones o la diàspora magrebina.

Les cultures del Magreb