El Mar a la Mirada

Aquesta publicació recull una selecció de poemes amb el denominador comú de la Mediterrània i la fascinació que ha provocat en els artistes al llarg dels segles. Els poemes originals provenen de totes les tradicions literàries de les cultures mediterrànies, les antigues i les modernes. La lectura dels poemes, que van des del segle XVIII aC fins a l’actualitat i s’acompanyen de fotografies, suposa un passeig al llarg de la història i la cultura dels pobles mediterranis. Una reivindicació de la Mediterrània com a espai de creativitat individual bressol de cultures i religions que han configurat part de la història del món.

El Mar a la Mirada