The Securitisation of Migration in Greece: Mapping the Evolution of Securitising Discourses between 1991-2021

21 març 2023 | | Anglès

Compartir

slideshow image Lesbos, Grècia. 30 de setembre de 2015. Refugiats arriben en un vaixell des de Turquia. REUTERS.

Abstract

La migració internacional ha arribat a ser percebuda com una qüestió de seguretat nacional i internacional. A partir de les desigualtats globals, la inestabilitat o el conflicte, els moviments de població sovint es construeixen com una amenaça per a la seguretat. De manera preocupant, aquest procés sovint coincideix amb l’auge del populisme de la dreta, que acostuma a girar al voltant de la retòrica antiimmigrant.

Aquest estudi pretén mapejar l’evolució dels discursos securititzadors aplicats a la migració a Grècia entre 1991 i 2021, ja que el país es va enfrontar a dues “onades” diferents de migració entrant. En analitzar simultàniament els debats parlamentaris, l’opinió i les dades estadístiques, aquest estudi constata que els canvis en els factors contextuals afecten els discursos escollits de securitizació. L’estudi analitza com el discurs de l’elit a Grècia va evolucionar en paral·lel amb les circumstàncies socioeconòmiques canviants i els canvis en l’origen i l’escala dels fluxos migratoris. El present estudi també s’afegeix a la literatura existent sobre la teoria de la securitització adoptant un enfocament longitudinal i veient la securitització com un procés a llarg termini de creació de significat. Això permet una comprensió més completa de la securitització com a procés dinàmic. Finalment, s’afegeix als estudis existents sobre la migració a Grècia considerant tot el període de 30 anys, i identificant punts de continuïtat i canvi.


Aquest estudi ha rebut el primer premi dels Premis de Millor Treball de final de Màster 2020-2021 organitzats pel Programa Aula Mediterrània.