Política lingüística i educació al Marroc

20 octubre 2022 | | Català

Compartir

slideshow imageABSTRACT

El Marroc és un país amb una gran diversitat lingüística, on, a més de l’àrab i l’amazic com a llengües vernacles, hi trobem altres llengües d’ús habitual, com el francès, l’anglès i el castellà.

El treball analitza la situació de cadascuna d’aquestes llengües i les diferents polítiques lingüístiques que el país ha aplicat en el sistema educatiu des que va assolir la independència l’any 1956. Alhora, posa sota el focus de l’anàlisi les reformes educatives impulsades en les dues primeres dècades del segle xxi des d’un punt de vista lingüístic, així com els debats sorgits els darrers anys que involucren llengües i educació i que fan referència a la situació de l’amazic, l’àrab dialectal i les llengües estrangeres a l’escola.


This is the 2nd Best Final Master’s Dissertation Award of Program Aula Mediterrània 2019-2020.

Download the article