Art Contemporani del Marroc

Aquesta exposició ens mostra l’altre Marroc, aquell que els estereotips no deixen veure, ni gaudir. La força, la riquesa i la diversitat expressiva dels prop de trenta pintors que formen part de l’exposició ens permet contemplar les seves obres amb la mateixa mirada exigent que faríem sobre qualsevol altra creació artística.

Art Contemporani del Marroc