Investigació política euromediterrània i diàleg per a processos inclusius de decisió i difusió política mitjançant la participació en xarxes

Durada: 2015-2019

Pressupost: 1.254,376 €

La reforma política a la regió de la Mediterrània Sud requereix un diàleg actiu entre les organitzacions de la societat civil (CSO en les sigles en anglès) i els responsables polítics amb la finalitat de generar processos de formulació de polítiques inclusives. Destaquen en particular els think tanks, les organitzacions de recerca política i les seves respectives xarxes –com a part de les CSO de la regió del sud de la Mediterrània–. Les seves grans capacitats per fer recerca política i la seva interacció amb autoritats polítiques, així com amb altres actors de les xarxes ja existents, i el coneixement que tenen d’aquestes els actors rellevants, permeten fomentar els intercanvis i la recerca política en temes clau del Partenariat Euromediterrani.

En aquest context, el projecte, que es construeix sobre la base de l’experiència acumulada per la xarxa EuroMeSCo, té l’objectiu d’enfortir les capacitats dels think tanks euromediterranis i dels instituts de recerca mitjançant polítiques comunes, documents de recerca, incrementant el diàleg entre actors clau i donant a conèixer els resultats entre audiències destacades per mitjà de presentacions locals i d’eines en línia en benefici de processos de formulació de polítiques més inclusives.

Objectius

L’objectiu general del projecte és fomentar el diàleg, la recerca política i els estudis sobre temes prioritaris del Partenariat Euromediterrani per garantir el seu coneixement entre la societat civil i els responsables polítics. El projecte pretén aconseguir aquests objectius incrementant les capacitats de recerca política i la influència dels think tanks i els instituts de recerca en el marc de la xarxa EuroMeSCo, i promovent el diàleg i la comprensió de les tendències polítiques i els reptes del Partenariat Euromediterrani, així com la seva difusió entre actors, responsables polítics i societat civil destacats.

Líder


FINANÇAT PER