CreAct4Med – Empresaris creatius per a la Mediterrània del futur

Durada: 2020-2023

Pressupost: 2.220.674 €. Executat per l’IEMed: 826.776,84 €

CREACT4MED es basa en el treball de recerca dirigit en els últims anys per l’Associació d’Economistes Euromediterranis i la Xarxa Euromediterrània per a Estudis Econòmics sobre tendències socioeconòmiques emergents, reptes i necessitats per fomentar una visió renovada del desenvolupament socioeconòmic als Països del Veïnatge Sud (PVS).

La recerca dirigida pels PVS ha donat lloc a un full de ruta que proporciona un ampli marc per formular, implementar i monitorar una política de MSME ben desenvolupada i fomentar el principi «Pensar primer en petit» en totes les àrees destacades de la política per al desenvolupament dels MSME en tots els sectors, inclòs el de la indústria cultural i creativa (ICC). En conseqüència, donar suport a l’emprenedoria i als MSME és cabdal per obtenir accés als mercats i crear llocs de treball sostenibles. En conjunt, les indústries creatives estan creixent ràpidament fins al punt que ja contribueixen amb un 7% del PIB global. En el sector cultural hi ha 1,2 milions d’empreses que generen 193 bilions d’euros de valor afegit a la UE. A la regió mediterrània no disposem de dades comparables a aquestes.

L’objectiu general de CREACT4MED és fomentar el rol de la cultura i la creativitat com a vector per a la creació d’ocupació i la resiliència en vuit països del Veïnatge Sud alliberant el potencial de la indústria cultural i creativa per tal de generar valor econòmic, fomentar el creixement, crear llocs de treball dignes i afavorir la inclusió social. D’aquesta manera es posa l’accent principalment en els joves i les dones. Per aconseguir aquest objectiu, CREACT4MED pretén:

• Enfortir el rol de la ICC en la política pública i la planificació estratègica en els vuit PVS;

• Donar suport a noves iniciatives amb un elevat potencial per generar valor (econòmic, social i cultural) i noves oportunitats de creació d’ocupació ICC, així com promoure l’emprenedoria com a mitjà d’autorealització;
• Millorar la sostenibilitat operacional i financera, les estratègies de reproducció, l’exposició i interconnectivitat dels projectes/iniciatives d’ICC local;
• Elaborar un mapa de l’ecosistema d’ICC en els vuit països PVS amb la finalitat d’incrementar el coneixement sobre l’ecosistema ICC i el seu potencial per generar valors econòmics, socials i culturals als països objecte del projecte;
• Dissenyar i implementar la South MED Creative Youth and Women Training and Mentoring Academy amb l’objectiu de crear capacitats per a (futurs) empresaris/àries joves i dones en ICC als països membres del projecte;
• Dissenyar i implementar el South MED Creative Youth and Women Programme per donar suport financer (subvencions) a 24 projectes/empresaris creatius i a 8 incubadores d’empreses a la regió;
• Incrementar la conscienciació i el desenvolupament comunitari per fomentar la sostenibilitat i interconnectivitat d’iniciatives empresarials/projectes ICC, empresaris/àries, ONG, start-ups i MSME (MED, ICC, HUB).

Líder


Socis


FINANÇAT PER