CONNEKT – Contextos de l’extremisme a la regió MENA i als Balcans

Durada: 2019-2023

Pressupost: 2.933.802,50 €. Executats per l’IEMed: 438.925 €

CONNEKT explora els factors causants de la radicalització i l’extremisme violent entre els joves d’entre 12 i 30 anys de vuit països: Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Egipte, Jordània, Kosovo, el Marroc, Macedònia del Nord i Tunísia. El projecte identificarà i establirà les interrelacions i el significat específic de set elements causants de l’extremisme violent en tres nivells d’anàlisi.

La recerca se centra en un treball de camp qualitatiu, quantitatiu i empíric per tal de construir una imatge coherent i completa del fenomen. El gènere, la joventut i les percepcions i expectatives socials són línies transversals d’anàlisi presents en l’escenari de recerca i intervenció.

El projecte es durà a terme mitjançant entrevistes, enquestes, grups de suport, seminaris i taules rodones en cadascun dels països objecte d’estudi i en un àmbit transnacional. Així mateix, tindrà una dimensió participativa amb el Fòrum de la Joventut de Skopje i en el Fòrum de les Dones de Tarragona. Aquestes activitats, dissenyades amb una metodologia innovadora i dinàmica, tenen l’objectiu de comprometre els joves en l’establiment de mesures de prevenció i posar l’accent en el paper de la dona, sobretot pel que fa a la prevenció de l’extremisme violent.

El compromís dels actors de la societat civil, els joves i, sobretot, de les dones en el segon escenari de la recerca permetrà que el projecte se centri en la creació d’estratègies i iniciatives d’àmbit local per prevenir la radicalització i l’extremisme violent en un nivell comunitari d’interès per a les autoritats locals. Finalment, els resultats s’utilitzaran per formular recomanacions sobre estratègies de prevenció per a la Unió Europea.

Objectius:

• Identificar estratègies de país antigues i actuals, així com aproximacions a la radicalització i a l’EV a Europa, a la regió MENA i als Balcans.
• Dibuixar una imatge completa dels factors causants de la radicalització entre els joves a Egipte, Jordània, Tunísia, el Marroc, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Macedònia del Nord i Bulgària.
• Establir una cartografia dels contextos col·lectius que afavoreixen la radicalització i l’EV a la regió MENA i els Balcans i que impliquin diferents actors.
• Identificar mesures, estratègies i polítiques d’àmbit estatal, regional, local i social per prevenir la radicalització i l’EV als països objecte d’estudi.
• Implementar experiències pilot de context als països objecte del projecte en col·laboració amb les autoritats locals i els actors de la societat civil.
• Traslladar els resultats i les recomanacions als responsables polítics de diferents àmbits als països objecte del projecte i a la UE.

Aquest projecte ha rebut fons del Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en aplicació del conveni de subvenció núm. 870772.

Seguiu-nos a TwitterFacebookLinkedIn i YouTube.

Visita la web de CONNEKT.

Líder


FINANÇAT PER