Connecting the Dots: Investigació i disseny de polítiques sobre desenvolupament econòmic, seguretat i migració al Sud i en altres zones

Durada:2019-2023

Pressupost: 3.127.476 €

En l’última dècada, els països del Veïnatge Sud van ser testimoni d’una sèrie de canvis que van impactar de manera significativa en la situació econòmica, securitària i política de la regió. Amb la finalitat d’adaptar les seves polítiques al nou context, el 2015 la UE va fer pública una PEV renovada, identificant conflictes, l’auge de l’extremisme, violacions dels drets humans, inestabilitat econòmica i fluxos de refugiats com a reptes més destacats. L’estabilització de la regió i l’enfortiment dels països del Sud per donar-los la possibilitat d’afrontar les amenaces emergents són factors que es van esmentar com a prioritats de la política exterior de la UE.

La raó principal del projecte és que les polítiques basades en els fets provats en àrees clau de la PEV del Sud requereixen potenciar la cooperació i el diàleg entre tots els actors rellevants, incloent-hi responsables polítics, instituts de recerca, societat civil, universitats i sector privat, així com una participació inclusiva basada en el gènere, l’edat i la procedència geogràfica.

El projecte pretén afavorir aquestes interaccions mitjançant una sèrie d’activitats interrelacionades que s’estructuren sota tres grans pilars:


• Recerca basada en fets provats i específics sobre les àrees prioritàries de la PEV del Sud;

• cooperació multilateral i creació de capacitats;

• difusió i sensibilització.

Objectius

El principal objectiu del projecte és contribuir a una major conscienciació, així com a l’aplicació de polítiques basades en fets provats en àrees prioritàries de la PEV del Sud (desenvolupament econòmic, seguretat i migració).

El projecte pretén fer-ho realitat mitjançant el compliment dels seus objectius específics, és a dir, fomentant els diàlegs en polítiques de recerca en àrees prioritàries de la PEV mitjançant recerca de fets provats, la millora de la cooperació multilateral, l’increment de les capacitats de recerca, així com la difusió i sensibilització holístiques.

Aquest projecte ha rebut una ajuda de la Unió Europea.

Seguiu-nos a Twitter i Youtube.

Líder


FINANÇAT PER