Prevenció de la polarització i l’extremisme violent

Contribuïm a construir societats resilients i inclusives a través de la recerca i l’acció, amb l’objectiu de comprendre els factors que s’amaguen darrere la polarització i l’extremisme violent.

En les darreres dues dècades, els processos de radicalització i d’extremisme violent s’han estudiat des d’una perspectiva eminentment securitària, tot traçant perfils de persones potencialment radicalitzables i intentant identificar el subjecte del futur acte violent per tal d’evitar-lo. En definitiva, la prevenció s’ha considerat un pas previ a la comissió de la violència i no pas una inversió a llarg termini en l’entorn social per evitar societats polaritzades que promoguin la radicalització. No obstant això, saber què porta algú a cometre un acte violent és més complex que no pas pensar que tot s’explica per un factor concret, com ara la religió o la falta d’oportunitats, o per una trajectòria vital específica. Aquesta ha estat la premissa dominant fins ara.

Aquest programa mira d’entendre com interactuen els diversos i múltiples factors que poden conduir algú a la radicalització i a la violència. Treure l’entrellat d’aquesta combinació de factors en diversos nivells –global, estatal, comunitari i individual– és la base per identificar contextos més vulnerables enfront dels riscos de la polarització i, per tant, ens ha de permetre treballar en els mecanismes de prevenció per part dels actors locals i de la societat civil. Fer-ho amb la implicació activa i participativa de la joventut, tot sovint categoritzada com a subjecte passiu potencialment manipulable, és clau per construir comunitats resilients sostenibles.

Des d’aquesta aproximació, i després d’una extensa trajectòria en l’anàlisi de l’extremisme violent en l’àmbit local i europeu, amb una intensa col·laboració amb els diversos actors socials i institucionals implicats, l’IEMed fa un pas més enllà amb el lideratge del projecte de recerca H2020 CONNEKT (Contexts of Extremism in MENA and Balkan Societies). Finançat per la Unió Europea i amb la col·laboració de tretze socis de l’àmbit acadèmic, institucional i de la societat civil, el projecte aprofundeix en la recerca científica en dues regions clau del veïnatge europeu: Nord d’Àfrica i Orient Mitjà i els Balcans. Els resultats de la recerca han de servir tant per a les regions en estudi com per a la UE en la seva aproximació estratègica i pràctica a la prevenció de la polarització i la violència. De manera paral·lela i complementària, el programa incorpora activitats diverses per incidir en un paradigma de prevenció local més eficaç, sostenible i més proper a les veus de la joventut i de la societat civil.