Mitjans de comunicació, democràcia i diversitat

Contribuïm a crear societats diverses i plurals millorant la qualitat de la informació i les narratives de comunicació inclusives.

Els mitjans de comunicació entesos en el sentit més ampli constitueixen un dels principals aspectes que fan que la cohesió i l’enfortiment de les societats i els processos democràtics estiguin en joc. El control d’Internet, les campanyes de desinformació, la manipulació de la comunicació digital representen noves amenaces per al rol tradicional dels mitjans de comunicació a l’hora de proporcionar als ciutadans informació veraç i objectiva. Altres reptes són els canvis tecnològics accelerats en l’àmbit de la comunicació, la proliferació de les xarxes socials, l’increment de les narratives de l’odi o la discriminació de determinats col·lectius i minories, la reconversió del model de negoci de la premsa escrita i la precarietat de la feina de periodista, la polarització creixent i l’atomització de les audiències.

Els reptes emergents coexisteixen amb problemes antics, com ara la censura i el control sobre la informació, o la manca de transparència de governs i institucions, sobretot en països del Magreb i l’Orient Mitjà, però també a Europa.

El programa «Mitjans de comunicació, democràcia i diversitat» fomenta les iniciatives encaminades a incrementar la consciència i el coneixement dels professionals de la comunicació davant d’aquestes amenaces, així com a millorar les habilitats i capacitats d’aquest i altres grups afectats per aquesta situació, a fi de reconèixer, informar i actuar davant d’aquells reptes de manera adequada. Per fer-ho, el programa du a terme una recerca empírica, fent una anàlisi de narratives i discursos comunicatius, així com recomanacions sobre informació, suport i disseny de polítiques.

El programa també serveix de plataforma per al diàleg i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre professionals dels mitjans de comunicació i les comunitats, a través d’intercanvis entre iguals, activitats que estimulen la capacitat, accions de promoció d’àmbit local, així com tallers i conferències.

En definitiva, el programa «Mitjans de comunicació, democràcia i diversitat» contribueix a millorar la qualitat de la informació i les narratives de comunicació inclusives, a afavorir un entorn adequat per a la lliure circulació de la informació, així com a construir una societat civil crítica, atenta i exigent. En conseqüència, promou la responsabilitat compartida per continuar garantint una opinió pública informada i crítica, el moll de l’os d’unes societats democràtiques, plurals i diverses.