Xarxes d’informació i política de comunicació dels desastres naturals a la monarquia hispànica

15 novembre 2021. Des de les 18:30 | Presentació | Espanyol | IEMed
slideshow image Shutterstock

En les societats de l’antic règim, després de les catàstrofes naturals, les institucions i els grups socials més poderosos sovint es veien impulsats a competir entre ells per la gestió de les emergències. La circulació de la informació i el control de les opinions foren alguns dels àmbits en què es van produir aquestes rivalitats. La ponència se centrarà en algunes catàstrofes que van esdevenir a la monarquia hispànica i que s’estudiaran a través de dels objectius, les interpretacions i els interessos dels actors institucionals i socials per detectar els missatges que els autors pretenien transmetre, amb la finalitat de justificar la seva conducta i desacreditar la dels seus adversaris. L’estudi d’aquests processos socioculturals permet destacar l’elaboració de narratives influents i compartides que van ser crucials per al desenvolupament d’estratègies i gestió de les crisis.

Domenico Cecere és professor d’Història Moderna al departament d’Estudis Humanístics de la Università degli Studi di Napoli Federico II. A més, coordina el projecte d’investigació DisComPoSE (Disasters, Communication and Politics in Southwestern Europe: the Making of Emergency Response Policies in the Early Modern Age), finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC). Ha estudiat els conflictes socials i la protesta popular en el Mezzogiorno modern i la mobilitat i els fluxos migratoris a les ciutats de l’Europa Mediterrània, especialment a Nàpols. També és autor dels llibres Le armi del popolo. Conflitti politici e strategie di resistenza nella Calabria del Settecento (2013) i Disaster Narratives in Early Modern Naples. Politics, Communication and Culture (2018).

Conferència de Domenico Cecere, investigador i professor d’Història Moderna i Diego Sola, professor d’Història Moderna i coordinador del Màster. Coorganitzat per l’IEMed com a part del programa Aula Mediterrània 2021-22 en col·laboració amb el Màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental (segles XV – XIX), UB / UA / UV / Universitat Jaume I.

Aquesta conferència té lloc a la sala de conferències de l’IEMed, Girona, 20 – Barcelona i també es pot seguir al canal de Youtube de l’IEMed.

Speakers


Ponent

Domenico Cecere

Investigador i professor d’Història Moderna Università degli Studi di Napoli Federico II
Moderador

Diego Sola

Professor lector d’Història Moderna i coordinador del màster Universitat de Barcelona

Organitzat per