Transicions àrabs en perspectiva comparada

17 novembre 2014- 19 novembre 2014 | Conferència | Anglès | Barcelona

En aquesta conferència es debaten les condicions que hi ha darrere de l’èxit del canvi de règim i dels processos de democratització. Reuneix experiències passades en països que han superat l’autoritarisme i les comparen amb els reptes que viuen els països àrabs en l’actualitat. El seminari realitza anàlisis comparatives per aprofitar les lliçons apreses, sobretot en els canvis polítics ocorreguts des de mitjans dels anys setanta. Com a punt de partida, la conferència té en compte que no existeix un “paradigma de transició” clar i que el que fos pertinent en un cas podria resultar un fracàs en un altre, fins i tot en països de la mateixa regió i amb condicions antecedents similars.

L’objectiu de la conferència també és explorar com els factors i els actors considerats importants en la literatura de democratització ajuden a explicar els resultats de processos de transició particulars, no mirant tots els factors, sinó centrant-se en els que són rellevants per al món àrab. Una inspecció detallada de les transicions anteriors permet als participants treure conclusions sobre els efectes d’aquests factors sobre la democratització i sobre com afrontar els reptes que plantegen els esdeveniments actuals als països àrabs. Les conclusions d’aquesta conferència també són útils per a actors externs les polítiques i programes d’ajuda exteriors dels quals pretenen fomentar i ajudar els processos de democratització actuals.

Col·laboració