Transformar les economies àrabs: recórrer el camí del coneixement i la innovació

4 maig 2013- 5 maig 2013 | Conferència | ISESCO, Rabat

El coneixement sempre ha estat fonamental per al desenvolupament i és especialment crític per al futur del món àrab. Per fer front als descoratjadors reptes als quals s’enfronten, en particular la necessitat de crear llocs de treball i desenvolupar economies més productives, els països àrabs farien bé en adoptar una estratègia per a una economia basada en el coneixement i la innovació. Aquest és el tema de Transforming Arab Economies: Travelling the Knowledge and Innovation Road (Banc Mundial 2013), un informe desenvolupat pel CMI, juntament amb el Banc Mundial, el Banc Europeu d’Inversions i l’ISESCO.

Aquesta conferència aborda els reptes i les oportunitats als quals s’enfronten els països àrabs per desenvolupar i implementar estratègies basades en el coneixement i la innovació per impulsar el creixement i l’ocupació. Destaca exemples d’iniciatives d’economia del coneixement nacionals i locals reeixides a la regió àrab, alhora que mostra exemples rellevants de la resta del món.

Els principals objectius de la conferència són difondre i llançar Transforming Economies Arab: Traveling the Knowledge and Innovation Road; discutir formes i mitjans concrets per enfortir les estratègies de desenvolupament impulsades pel coneixement i la innovació als països àrabs; crear una xarxa de professionals i responsables polítics que puguin avançar amb aquesta agenda al món àrab; estimular una major integració i col·laboració regional, sobretot a l’espai euromediterrani, en programes relacionats amb el coneixement i la innovació; i explorar la idea d’una cimera estatal que pugui conduir a una agenda d’economia del coneixement comuna per al món àrab.

Organització