Transformacions en l’accés dels immigrants a la protecció social

21 març 2019. Des de les 18:30  | Conferència | Espanyol | IEMed, Barcelona
slideshow image

Després de la crisi econòmica i financera i l’anomenada “crisi dels refugiats”, diverses democràcies europees viuen intensos debats sobre la relació entre la migració i els sistemes de protecció social. Aquests debats, en canvi, sovint passen per alt un element essencial: les polítiques dels països que emeten immigrants.
 
El paper dels estats d’origen en l’accés a la protecció social dels emigrants és un tema que fins ara ha rebut poca atenció de la comunitat científica. Les necessitats de protecció social es van identificar molt aviat en el camp dels estudis migratoris com un dels factors que afavoreixen la decisió de migrar (Johnson i Whitelaw, 1974; Stark i Bloom, 1985). Aquest treball ha posat de manifest, per exemple, que la manca d’accés a l’atenció sanitària al país d’origen pot afavorir la migració. Per contra, literatura més recent ha aportat llum sobre l’escassetat de mà d’obra del sector assistencial a les persones dels països del nord i el seu paper en la decisió de migrar (Massey et al., 1993; Tjadens, 2013).
 
En aquest seminari, resseguim l’aparició d’un enfocament transnacional de protecció social i, a continuació, ens centrem en una dimensió essencial, però poc estudiada, de les polítiques de diàspora.

Speakers


Moderadora

Alisa Petroff

Investigadora UAB
Ponent

Jean-Michel Lafleur

Director Associat Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations

Col·laboració


Imatges


slideshow image