Els joves europeus i mediterranis en transició(ns)

3 maig 2023- 4 maig 2023 | Conferència | Anglès | Vienna
slideshow image

En el marc de la seva reunió anual de la UE, la Xarxa de Política Israeli-Europea (IEPN per les seves sigles in anglès), en cooperació amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), ofereix una plataforma per analitzar i debatre els reptes de les relacions econòmiques entre la UE i Israel situant-los en el seu entorn global de la Mediterrània oriental.

La trobada d’aquest any 2023 intentarà respondre a la següent pregunta: Com pot beneficiar la transició digital a la inclusió dels joves al mercat laboral?

Aquesta és la qüestió que la Reunió Anual de l’IEPN tractarà durant tres sessions que presenten les perspectives israelianes, europees i mediterrànies sobre el tema. La primera sessió estarà dedicada a analitzar què significa la transició digital per al mercat de treball en general (noves formes de treball, qualitat del treball, competències, desigualtats) i per a la joventut de l’espai euromediterrani en particular. Els participants també discutiran les polítiques necessàries i les millors pràctiques per preparar i gestionar bé aquesta transició en benefici dels joves. Durant la segona sessió, els experts abordaran les maneres a través de les quals es podria millorar l’ocupabilitat dels joves per satisfer les necessitats del mercat laboral digital d’avui i de demà en termes de competències. En particular, es parlarà dels programes d’educació i formació, així com dels mitjans per reduir les desigualtats i les bretxes digitals a través de l’educació. Finalment, l’última sessió del seminari debatrà com la transició digital pot afectar la mobilitat dels joves en els mercats laborals de l’àrea euromediterrània i reforçar així la integració regional.

(Esdeveniment amb assistència només per invitació; celebrat sota les regles de Chatham House)

Organitzador


El col·laboració amb