Seminari Aula Mediterrània

13 març 2018- 14 març 2018 | Taller | Català | IEMed, Barcelona
slideshow image

Complementàriament al cicle de conferències Aula Mediterrània 2017-2018, aquesta quarta edició del seminari de recerca interdisciplinària Aula Mediterrània té lloc reunint experts i les darreres investigacions sobre diversos temes relacionats amb la Mediterrània.

Comprendre el context mediterrani és un repte fascinant que ha de tenir en compte diferents perspectives i camps d’estudi. Per això, aquest seminari pretén fomentar un enfocament interdisciplinari de la regió com a mètode de recerca ampli i necessari. Aula Mediterrània es considera una plataforma per connectar els acadèmics i com un espai de debat en una època en què la informació ràpida i excessiva pot no ser útil per comprendre en profunditat els principals problemes en joc.

En aquesta ocasió, els assumptes discutits no només preocupen els estudiosos, sinó que són rellevants per a les nostres societats en el seu conjunt. Per tant, els intercanvis entre investigadors acadèmics i altres actors són essencials per fomentar el coneixement sobre la nostra llar i l’espai natural que és el Mediterrani.

Aquest any, el seminari coincideix amb el setè any consecutiu de la guerra de Síria. Tot i que potser no hi ha solucions clares, Aula Mediterrània té la intenció de servir com a fòrum on es debaten qüestions contemporànies i on el pensament crític es pugui traduir en la formulació de polítiques.