Seguretat climàtica al Sahel i a la Mediterrània: respostes locals i regionals

30 abril 2019. Des de les 15:00 | Taller | Anglès | Francès | Policy center for the New South, Rabat
slideshow image

La zona de Sahel, per la seva geografia, demografia, així com el seu nivell d’industrialització precària, està més amenaçada pel canvi climàtic que qualsevol altra regió del món. Els esdeveniments al Sahel també presenten desafiaments directes per a la regió mediterrània.
 
Si bé és cert que la riba sud de la Mediterrània és més vulnerable que la nord als perills de l’canvi climàtic, continua sent cert qu’el sud d’Europa mostra signes de fragilitat davant el fenomen.
 
Aquest esdeveniment públic marca el llançament del Joint Policy Study “Climate Security in the Sahel and the Mediterranean: Local and Regional Responses”, editat per la xarxa EuroMeSCo i coordinat per Abelhak Bassou, investigador principal del Policy Center for the New South.
 
L’estudi analitza com el canvi climàtic, combinat amb el fort creixement poblacional en els països del Sahel, ha amplificat la vulnerabilitat i pobresa de les poblacions que viuen en aquesta zona, així com com grups criminals i terroristes van explotar aquesta vulnerabilitat per incrementar les seves activitats en aquesta regió. L’estudi avalua també les respostes de la UE als desenvolupaments relacionats amb el clima, incloses les seves polítiques sobre migració ambiental i altres riscos de seguretat relacionats amb el clima.

Col·laboració