Presentació, a Marsella, del segon informe de la Fundació de dones euromediterrànies, resultat del quart fòrum ministerial de l’Euro-Mediterrània

21 setembre 2018- 22 setembre 2018. Des de les 09:30 | Presentació | Francès | Maison de Provence de la Jeunesse, Marseille
slideshow image

L’informe, titulat “Les expectatives de les dones euromediterrànies: Conclusions de la societat civil i compromisos ministerials”, identifica els progressos, obstacles i acords consensuats al Caire, el novembre de 2017, durant el quart fòrum ministerial de l’Euro-Mediterrània. S’hi analitzen qüestions relacionades amb la igualtat de drets entre homes i dones, la participació de les dones a la vida política i econòmica, la lluita contra les discriminacions i les violències contra les dones i nenes, i la necessitat de construir nous imaginaris quant al gènere. 

Juntament amb el primer informe preparat per la Fundació de dones euromediterrànies, aquests documents representen un instrument de monitoratge de gran valor proposat per la Secretaria de la Unió per la Mediterrània (UpM), que funciona tant a nivell nacional com estatal. Els informes permeten avaluar sobre el terreny l’impacte de les polítiques públiques quant als compromisos dels Estats amb la Declaració Ministerial de Paris. Alhora, reforcen les capacitats dels diferents actors per la igualtat a nivell local, afavorint la seva participació en un procés col·lectiu d’avaluació i identificació dels elements que obstaculitzen la igualtat; un procés que condueix a l’execució de projectes sobre el terreny per contrarestar aquests obstacles.  

L’informe es presenta en el marc de l’acte titulat “Temps des femmes: Solidarité internationale pour l’autonomisation économiques des femmes”, el qual reuneix nombroses associacions mediterrànies que treballen en matèria de drets de les dones migrades i es va celebrar en motiu del 25è aniversari de Forum Femmes Méditerranée. 

Col·laboració