Oportunitats regionals per millorar la situació a Gaza

30 octubre 2018 | Taller | Anglès | Jerusalem
slideshow image

La Franja de Gaza s’enfrontaa una profunda crisi econòmica i humanitària. Recentment, aquesta crisi en curs va provocar una escalada i enfrontaments violents a la frontera entre Israel i Gaza.

Israel i Hamas van estar a la vora d’un altre cicle bèl·lic, que finalment es va evitar a causa dels esforços de mediació internacional liderats per l’ONU i Egipte. Els intents d’aprofitar-ho i arribar a un acord d’alto el foc a llarg termini –que també milloraran les condicions de vida a Gaza– no es van materialitzar. Els motius d’això inclouen l’escissió en curs entre Cisjordània i la Franja de Gaza i l’estancament del procés de pau israelià-palestí. Els darrers desenvolupaments van subratllar que la qüestió de Gaza no és només una qüestió bilateral israeliana-palestina, sinó més aviat regional i internacional. Tenint en compte això, el taller explora el paper que diversos actors regionals –de l’Orient Mitjà, la conca mediterrània i Europa– podrien tenir per millorar la situació a Gaza. El taller reuneix les parts interessades israelianes, palestines i internacionals rellevants per avaluar la situació actual i formular recomanacions polítiques sobre com millorar la situació a Gaza sense posar en perill les possibilitats d’un acord de pau més ampli entre israelians i palestins. 

L’esdeveniment està organitzat per Mitvim i IPRCI, en col·laboració amb EuroMeSCo i IEMed.

Organització