MedCat Days 2023

12 juny 2023- 13 juny 2023 | Conferència | Català | Anglès | Francès | Espanyol | Palau de Pedralbes, Barcelona
slideshow image Els MedCat Days 2022 van tenir lloc durant dos dies del mes de març de 2022 al Palau de Pedralbes de Barcelona.

El Departament d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), i amb la col·laboració de l’Aliança de la Cooperació Mediterrània (MedCoopAlliance), promou la iniciativa MedCat Days 2023, que tindrà lloc a Barcelona els dies 12 i 13 de juny del 2023.

Amb el lema “Transformem la Mediterrània”, els MedCat Days 2023 inclouen jornades de reflexió, debats, trobades d’actors, d’iniciatives i de projectes euromediterranis, i reunions institucionals, amb els objectius següents:

  • Analitzar les principals dinàmiques en curs a la regió euromediterrània i els grans reptes que ens interpel·len.
  • Contribuir, des de Catalunya, al desplegament d’una veritable agenda mediterrània transformadora, que tingui en compte la capacitat de la governança multinivell d’incidir en la col·laboració euromediterrània.
  • Promoure una visió integrada, macroregional i multinivell en el marc de les polítiques europees a la Mediterrània.
  • Fomentar aliances entre agents catalans i de la conca sud i est de la Mediterrània per aprofundir en la governança col·laborativa i en les noves oportunitats que s’obren per a projectes en l’àmbit de la governança.

El programa inclou les activitats següents:

  • MedCat Dialogues (12 de juny), seminari “Rellançar conjuntament l’agenda mediterrània transformadora”. Aquest seminari obrirà un debat ampli per repensar i transformar les relacions euromediterrànies en el context actual del conflicte d’Ucraïna, per contribuir a implementar la nova Agenda per a la Mediterrània de la Unió Europea, tenint en compte els reptes del desenvolupament sostenible que ens interpel·len i en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible. Aquests reptes requereixen mecanismes innovadors de governança col·laborativa que impliquin tots els actors, com a motor de transformació a la regió euromediterrània. En aquest context, la presidència catalana de l’Euroregió Pirineus Mediterrània promourà un workshop sobre “El compromís de l’Euroregió Pirineus Mediterrània en la lluita contra la sequera”.

  • MedCat Partners Forum (13 de juny), “Governança i Cooperació Territorial Euromediterrània”. Espai obert de trobada centrat en l’objectiu específic de governança com a prioritat dels programes de cooperació territorial euromediterranis. S’analitzaran la dimensió de la governança col·laborativa i transformadora dels programes euromediterranis, les noves perspectives i oportunitats que planteja, l’impacte i les noves aliances i sinergies que es poden generar. Hi intervindran representants de programes i de xarxes rellevants, així com actors regionals de la conca mediterrània i participants en projectes.

  • Side events (12 i 13 de juny), trobada de Joves de la Mediterrània: “Joventut Mediterrània, motor de canvi social”.


Per inscripcions i consulta del programa visita el web del departament d’Acció Exterior i Unió Europea.

Coorganitzat per