MedCat Days 2023

12 juny 2023- 13 juny 2023 | Conferència | Català | Anglès | Francès | Espanyol | Palau de Pedralbes, Barcelona
Els MedCat Days 2022 van tenir lloc durant dos dies del mes de març de 2022 al Palau de Pedralbes de Barcelona.

El Departament d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), i amb la col·laboració de l’Aliança de la Cooperació Mediterrània (MedCoopAlliance), promou la iniciativa MedCat Days 2023, que tindrà lloc a Barcelona els dies 12 i 13 de juny del 2023.

Amb el lema “Transformem la Mediterrània”, els MedCat Days 2023 inclouen jornades de reflexió, debats, trobades d’actors, d’iniciatives i de projectes euromediterranis, i reunions institucionals, amb els objectius següents:

  • Analitzar les principals dinàmiques en curs a la regió euromediterrània i els grans reptes que ens interpel·len.
  • Contribuir, des de Catalunya, al desplegament d’una veritable agenda mediterrània transformadora, que tingui en compte la capacitat de la governança multinivell d’incidir en la col·laboració euromediterrània.
  • Promoure una visió integrada, macroregional i multinivell en el marc de les polítiques europees a la Mediterrània.
  • Fomentar aliances entre agents catalans i de la conca sud i est de la Mediterrània per aprofundir en la governança col·laborativa i en les noves oportunitats que s’obren per a projectes en l’àmbit de la governança.

El programa inclou les activitats següents:

  • MedCat Dialogues (12 de juny), seminari “Rellançar conjuntament l’agenda mediterrània transformadora”. Aquest seminari obrirà un debat ampli per repensar i transformar les relacions euromediterrànies en el context actual del conflicte d’Ucraïna, per contribuir a implementar la nova Agenda per a la Mediterrània de la Unió Europea, tenint en compte els reptes del desenvolupament sostenible que ens interpel·len i en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible. Aquests reptes requereixen mecanismes innovadors de governança col·laborativa que impliquin tots els actors, com a motor de transformació a la regió euromediterrània. En aquest context, la presidència catalana de l’Euroregió Pirineus Mediterrània promourà un workshop sobre “El compromís de l’Euroregió Pirineus Mediterrània en la lluita contra la sequera”.

  • MedCat Partners Forum (13 de juny), “Governança i Cooperació Territorial Euromediterrània”. Espai obert de trobada centrat en l’objectiu específic de governança com a prioritat dels programes de cooperació territorial euromediterranis. S’analitzaran la dimensió de la governança col·laborativa i transformadora dels programes euromediterranis, les noves perspectives i oportunitats que planteja, l’impacte i les noves aliances i sinergies que es poden generar. Hi intervindran representants de programes i de xarxes rellevants, així com actors regionals de la conca mediterrània i participants en projectes.

  • Side events (12 i 13 de juny), trobada de Joves de la Mediterrània: “Joventut Mediterrània, motor de canvi social”.


Vegeu tots els debats a: https://www.youtube.com/@accioexterior

Els MedCat Days a la premsa

“Europa ha de repensar la relació amb el Mediterrani” Entrevista a Nadim Houry, director de l’Arab Reform Initiative i ponent dels MedCat Days.

“La readmisión de Asad en la Liga Árabe sienta un precedente peligroso” Entrevista a Nadim Houry a El Periódico de Catalunya.

Programes
Coorganitzat per