Les respostes de les ciutats als migrants amb estatus il·legal: factors, marcs i implicacions per a la governança multinivell a Europa

2 maig 2018. Des de les 18:30 | Conferència | Anglès | IEMed, Barcelona
slideshow image

Algunes de les ciutats ofereixen serveis bàsics en relació a les “expectatives” dels ciutadans, com l’accés a un sistema de salutuniversal, una educació gratuïta o la pertinència al mercat de treball. No obstant, i malgrat l’ampliació en la prestació de serveis bàsics, en el cas dels immigrants en situació irregular, aquests solen oferir-se a través de les ONG.
Aquesta situació de desacoblament, de no concordança entre els serveis oferts per l’Estat i les demandes reals dels immigrants, respon a un argument clar: “les ciutats afirmen que l’exclusió els impedeix aconseguir el seus objectius”. Entre els factors que provoquen la progressiva exclusió dels immigrants, es destaquen els següents: les obligacions legals, les condiciones econòmiques, els factors socio-econòmics, els valors culturals i l’imaginari col·lectiu de cada societat, la gobernança i l’administració pròpia de cada ciutat o país, i inclús les característiques pròpies del partit polític al poder en un període determinat.
 
Sarah Spencer explora l’abast en la prestació de serveis per migrants amb estatus “d’immigrant irregular” als 28 països de la Unió Europea en un estudi realitzat gràcies a l’ajut de la Open Society Fellowship i Action Grant que posa de manifest les polítiques adoptades tant a nivell nacional, regional com municipal.

Speakers


Moderador

Rachid Aarab

Professor Universitat de Pompeu Fabra
Ponent

Sarah Spencer

Directora COMPAS

Col·laboració


Imatges


slideshow image