L’economia política de la intervenció al Pròxim Orient

28 maig 2015. Des de les 18:30 | Conferència | Anglès | IEMed, Barcelona
slideshow image

“El món àrab viu avui dia una situació de desigualtats creixents a nivell nacional i d’una forta jerarquia regional dominada pels països del Golf”. És el fruit, segons l’economista Adam Hanieh, de diversos factors entre els quals destaquen dècades d’aplicació de receptes neoliberals en les economies d’aquests països, les conseqüències devastadores de la crisi econòmica a partir de 2008 i la creixent acumulació de riquesa i d’influència econòmica a la regió dels països del Consell de Cooperació del Golf.

Adam Hanieh explica l’evolució de les economies dels països àrabs des dels anys setanta i els canvis que han experimentat les seves estructures socials. En aquest sentit, a partir de la crisi econòmica de 1973 els governs àrabs van abandonar els models d’economia planificada i van començar a aplicar mesures com la privatització d’empreses públiques, la desregulació del mercat laboral, la liberalització de les lleis de propietat i l’obertura al comerç exterior i els fluxos financers. Però el resultat d’aquestes polítiques no ha estat positiu, el deteriorament de les condicions de vida i els creixents nivells de pobresa i desigualtat al món àrab en son la prova.

Però fins a quin punt van influir en les revoltes del 2011? Quin paper central juga avui el Pròxim Orient en el mercat mundial? Quins són els interessos i inversions estrangeres? Quins són els nous poders regionals emergents?

Speakers


Moderadora

Laura Feliu

Professora Universitat Autònoma de Barcelona
Ponent

Adam Hanieh

Professor University of London

Col·laboració


Imatges


slideshow image