La societat catalana i el foment de les dones a la Mediterrània

25 gener 2017 | Presentació | Català | Barcelona
slideshow image

Diverses associacions i entitats que treballen per reforçar el paper de les dones participen en el col·loqui “La societat catalana i el foment de les dones a la Mediterrània”, celebrat amb motiu de la presentació del primer informe de la Fundació de Dones Euromediterrànies.

Segons l’estudi, que analitza 12 països europeus i mediterranis (Algèria, Egipte, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Jordània, Líban, el Marroc, Portugal, Tunísia i Turquia), la taxa d’ocupació en les dones és del 40%, amb una mitjana que baixa fins al 24% en el cas dels països del sud i l’est de la Mediterrània (un 16% a Algèria i Jordània). Tot plegat succeeix en un context de major escolarització de les dones, tot i que a països com Marroc i Egipte l’analfabetisme és encara un problema en zones rurals. El col·loqui és també un punt de trobada d’institucions i entitats com l’Associació de Dones Periodistes de la Mediterrània, l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, la Fundació Ibn Battuta o l’Obra Social de “la Caixa” a fi que presenten les tasques que estan duent a terme per impulsar la igualtat de gènere.

Speakers


Senén Florensa

Senén Florensa

President Executiu IEMed

Maria Badia

Secretària d’Afers Exteriors Generalitat de Catalunya

Teresa Maria Pitarch

Presidenta Institut Català de les Dones
Maria-Àngels Roque

Maria-Àngels Roque

Directora de l’àrea Cultura i Societat Civil IEMed

Imatges


slideshow image