La primavera àrab en perspectiva comparada

19 desembre 2015 | Taller | Anglès | Barcelona
slideshow image

Els investigadors d’EuroMeSCo i de la Xarxa d’Estudis Estratègics (SSN) debaten sobre els resultats de la investigació del grup de treball “La primavera àrab en perspectiva comparada”.

Els investigadors principals del grup de treball debaten els resultats de cinc paquets de treball: processos i reformes de construcció d’estats i reforma del sector de seguretat; El paper de la religió en els processos de transició; Reformes socioeconòmiques en processos de transició; El paper de la Unió Europea en el suport a les transicions democràtiques al sud de la Mediterrània i la integració regional.

Els treballs finals produïts pels investigadors de la xarxa EuroMeSCo s’inclouen en una publicació conjunta, amb l’objectiu de proporcionar una millor comprensió de les transformacions polítiques als països de la primavera àrab.