La Mediterrània occidental i el Sahel

16 novembre 2017- 17 novembre 2017. Des de les 16:30 | Conferència | Francès | Rabat
slideshow image

El diàleg 5 + 5 es confirma cada vegada més com una plataforma de discussió que ha donat resultats fructífers en cooperació i comprensió entre estats a les dues ribes del Mediterrani occidental. Per això, a més de la conferència anual, la xarxa MedThink 5 + 5 ofereix la celebració de dues conferències temàtiques separades organitzades pel secretariat de la xarxa en col·laboració amb dues de les seves institucions membres.

Com a institució membre de la xarxa, el Centre de Polítiques OCP va ser designat per acollir la conferència temàtica sobre la contribució del Diàleg 5 + 5 en el reforç de la seguretat subregional en l’aspecte de les estratègies d’estabilització a la regió; l’estabilització de Líbia; i la integració del G5 Sahel a la dinàmica del Fòrum Mediterrani.

És en aquest sentit que la xarxa MedThink 5 + 5, a través del seu secretariat a l’IEMed i en estreta col·laboració amb el Centre de Polítiques OCP, organitza una conferència temàtica titulada “La Mediterrània occidental i el Sahel; Seguretat i desenvolupament socioeconòmic”. La idea principal de la conferència es basa en la interdependència en termes de desenvolupament socioeconòmic i seguretat entre les dues ribes del Mediterrani.

La conferència compta amb la intervenció de diversos investigadors i experts de les dues ribes de la Mediterrània occidental i del Sahel que intenten analitzar el tema a través de tres subtemes: seguretat i delinqüència transnacional a la Mediterrània occidental i al Sahel; desenvolupament socioeconòmic a la regió de la Mediterrània occidental i al Sahel i interdependència entre el nord i el sud de la Mediterrània occidental i el veïnat sud.

Col·laboració


Imatges


slideshow image