La figura de l’ambaixador a l’època moderna: la diplomàcia entre els Estats italians i la Monarquia hispànica (segles XVI-XVII)

10 novembre 2022. Des de les 18:30 | Conferència | Espanyol | IEMed
slideshow image Statue of Cosimo I de’ Medici, segon Duc de Florència i primer Gran Duc de la Toscana. Via Pixabay

Amb l’establiment de les ambaixades permanents entre els segles XV i XVI i la seva consolidació en el segle XVII, la figura de l’ambaixador va patir canvis importants. Aquesta ponència investiga diferents aspectes i analitza les etapes de la missió a l’estranger: els criteris d’elecció del diplomàtic, l’arribada i els llargs anys d’estança en la cort de destí i les condicions de tornada al seu país. Així, l’anàlisi es focalitza en les xarxes de relacions, especialment rellevants perquè el perfil de l’ambaixador encara no s’havia professionalitzat, estretament vinculades amb el “presumir” i amb la sociabilitat diplomàtica. Finalment, s’exploren les implicacions culturals i socials, tant de l’ambaixador en el país destinat, com un cop tornat al seu país d’origen.

Examinant d’una forma innovadora  les relacions entre els tractats, les formes de política i les fonts pràctiques sobre l’ambaixador, la ponent reflexiona críticament sobre alguns temes fonamentals de la història de la diplomàcia europea en els segles XV i XVII.

Paola Volpini és professora titular d’Història Moderna a la Universitaà di Roma Sapienza. La seva investigació aborda la història de les pràctiques polítiques, diplomàtiques i culturals a la primera edat moderna, amb especial atenció a les connexions entre els prínceps italians i les monarquies europees. Entre els seus darrers treballs es troben l’assaig historiogràfic La diplomazia nella prima età moderna: esperienze e prospettive di ricerca (Rivista Storica Italiana, 2020) i els volums Ambasciatori nella prima età moderna tra corti italiane ed europee (Roma, Sapienza University Press SUE, 2022); Los Medici y España: príncipes, embajadores y agentes en la Edad Moderna (Madrid, 2017); Diplomazie. Linguaggi, negoziati i ambasciatori fra XV i XVI secolo, editat amb E. Plebani, E. Valeri (Milá, 2017), Tramiti. Figure e strumenti della mediazione culturale nella prima età moderna, editat amb E. Andretta, E. Valeri, M.A. Visceglia (Roma, 2015) i “Ambasciatori “minori” nella Spagna di Età Moderna. Uno sguardo europeo” (Dimensioni e Problemi della ricerca storica, 2014).

Conferència moderada per Joan Lluís Palos, professor titular d’Història Moderna, UB. Coorganitzada per l’IEMed en el marc del programa Aula Mediterrània 2022-23 en col·laboració amb el Màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental, segles xv-xix, UB/UA/UV/Universitat Jaume I.

Aquesta conferència té lloc a la sala d’actes de l’IEMed, Girona, 20 – Barcelona i també es pot seguir al canal de Youtube de l’IEMed.

Speakers


Ponent

Paola Volpini

Professora titular d’Història Moderna Università di Roma Sapienza
Moderador

Joan Lluís Palos

Professor titular d’Història Moderna Universitat de Barcelona

Organitzat per