KHALED: una instal·lació artística de Martí Sancliment sobre la crisi migratòria

4 novembre 2021- 7 novembre 2021 | Activitat cultural | Català | Teatre Margarida Xirgu, Montornès del Vallès
slideshow image Clàudia Serrahima

Aquesta instal·lació multidisciplinar, inaugurada el 15 d’octubre de 2021 a la Fira Mediterrània de Manresa, parteix de l’experiència i el testimoni de set artistes migrants i refugiats de diversos països que narren els seus propis camins de refugi.

L’IEMed coprodueix la instal·lació artística “Khaled: camí de refugi” de Martí Sancliment en col·laboració amb Neandertal Records. L’exposició rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona i ha estat mereixedora del Premi La Filadora 2021. Aquesta instal·lació gira entorn la idea de refugi en el món contemporani servint-se del testimoni de set artistes migrants i refugiats de diversos països de la Mediterrània i també forma part de les jornades de sensibilització sobre les persones refugiades de l’Ajuntament de Montornès del Vallès (3-7 de novembre 2021).

La instal·lació proposa al visitant un recorregut obert i lliure que permet conèixer i establir contacte amb cadascuna d’aquestes experiències i testimonis. Plantegem el refugi com una necessitat universal i compartida: la necessitat que tenim tots de construir i generar espais segurs, espais d’escolta, d’estima i d’acollida. Cadascuna de les experiències es narra a través d’un llenguatge artístic diferent. D’aquesta manera, és a través del so, de l’audiovisual, de la música, de l’art plàstic i de la il·luminació com el visitant pot anar reconeixent cadascuna de les experiències i vivències reals que es narren a la instal·lació.

Un total de sis illes o blocs conformen el dispositiu de la instal·lació. Cadascuna d’aquestes illes conté un o diversos testimonis. Els blocs que conformen la instal·lació s’han construit amb materials de runa i reciclats: matèria de rebuig, sobrera i invisible, sediment del sistema.

Cada illa fa referència a un dels testimonis que han participat en el projecte. D’aquesta manera s’hi representen possibles refugis, però també la dificultat de trobar-los o construir-los, al costat de múltiples violències, de pors i de desigs.

Coproducció