Inauguració de l’exposició “El viatge a l’Edat Mitjana”

24 octubre 2015 | Activitat cultural | Museu Episcopal de Vic
slideshow image

Després de passar pel Musée de Cluny de París i pel Museo del Bargello de Florència, «Viatjar a l’Edat Mitjana» es pot veure al MEV.

El Museu Episcopal de Vic proposa, fins al 14 de febrer, un viatge espai/temps per mostrar al visitant com era la mobilitat en el món medieval i com ha evolucionat el concepte de viatge, ara que el turisme és un dels principals sectors econòmics mundials. L’exposició “Viatjar a l’Edat Mitjana” fa visible una temàtica molt estudiada pels especialistes però difícil de visualitzar per les poques traces que ha deixat. «Viatjar a l’Edat Mitjana» acosta als viatges reals i imaginaris medievals i reuneix un centenar d’objectes, procedents d’una dotzena de museus catalans i de la resta d’Europa, alguns dels quals van acompanyar viatgers que es movien pel món amb motivacions molt diferents. El comerciant, el pelegrí, el noble o l’artista són alguns dels perfils de viatgers medievals que queden reflectits en l’exposició.

L’exposició «Viatjar a l’Edat Mitjana» acosta pedagògicament i emocionalment al viatge de l’Edat Mitjana i ho fa amb una sèrie de testimonis materials i gràfics que ajuden a re- construir i comprendre com ha canviat el concepte de viatge.

Aquesta ambiciosa producció del MEV, feta conjuntament amb Musée de Cluny-Musée National du Moyen Âge (França), el Museo Nazionale del Bargello de Florència (Itàlia) i el Museum Schnütgen de Colònia (Alemanya), neix d’un projecte de la Xarxa Europea de Museus d’Art Medieval i mostra com amb mitjans materials molt més limitats que avui, la societat medieval no era tan sedentària com podria semblar actualment. La producció del MEV es realitza amb el patrocini de l’Institut Europeu de la Mediterrània i la Diputació de Barcelona i el suport de Bon Preu Esclat i l’Associació Cercle del MEV.

Col·laboració