II Fòrum Barcelona-Casablanca

30 novembre 2015 | Conferència | Wilaya, Casablanca
slideshow image

En un moment en què les ciutats dels països mediterranis s’enfronten a molts reptes, caldria reflexionar sobre experiències passades i noves idees per ajudar a definir les ciutats del futur. La planificació de serveis als ciutadans (salut, educació, recollida d’escombraries, etc.), així com la planificació del seu finançament i viabilitat financera, el desenvolupament d’infraestructures inclusives o la connectivitat econòmica nacional i internacional i l’atractiu de les ciutats es troben entre els reptes que s’haurien d’afrontar en un futur proper.

Les ciutats poden ser més eficients amb un pla urbanístic ben desenvolupat que proporcioni els recursos i serveis socials necessaris per als residents. De fet, és realment important proporcionar serveis d’aigua i sanejament a les persones de les metròpolis i garantir el seu accés a l’atenció sanitària, l’educació i altres serveis socials i culturals. No obstant això, a mesura que creixen les ciutats, augmenta el cost de satisfer aquestes necessitats bàsiques. En aquest context, la urbanització, el desenvolupament d’infraestructures urbanes, el control del trànsit i la congestió del trànsit i la contaminació de l’aire són factors que afecten el desenvolupament urbà.

El Fòrum Barcelona – Casablanca està dissenyat com un punt de trobada entre les dues ciutats per compartir experiències d’èxit que contribuiran al desenvolupament urbà.

Col·laboració


Imatges


slideshow image