IV Euromed Young Researchers Forum: Transició verda i digital a l’euro-mediterrània: la joventut connectant els punts a través del desenvolupament econòmic, la migració i la seguretat

25 octubre 2021- 26 octubre 2021. Des de les 09:00  fins 21:00 | Conferència | Anglès | IEMed
slideshow image

L’Euromed Young Researchers Forum forma part de l’Euromed Young Researchers Lab, una iniciativa del projecte EuroMeSCo: Connecting the Dots, cofinançat per la Unió Europea i l’Institut Europeu de la Mediterrània. L’Euromed Young Researchers Lab té com a objectiu augmentar les capacitats de recerca de joves experts a tota la Mediterrània, donar visibilitat i reconeixement a la seva tasca, enfortir els intercanvis i estimular la investigació sobre qüestions d’interès comú, en particular en els camps del desenvolupament econòmic, la migració i la seguretat.

Durant el Fòrum d’aquest any, 40 participants de tota la Mediterrània i les seves regions veïnes es reuneixen a Barcelona per intercanviar amb responsables polítics, professionals i altres joves experts sobre qüestions clau a la zona euromediterrània així com contribuir a l’elaboració de polítiques a la regió.

Els participants presenten les seves propostes de recerca sobre desenvolupament econòmic, migració i seguretat amb un nexe verd/digital; es beneficien de les sessions de creació de capacitats en infografies i de com redactar policy-briefs; alhora accedeixen a oportunitats de publicar de forma remunerada: es demana als autors de les notes conceptuals seleccionades que converteixin les seves propostes en policy-briefs.

El fòrum compta amb el Lab Board format per cinc joves investigadors de diferents països, que anteriorment ja han participat en les nostres activitats.

Més informació

Organització