Estat de dret i crisi dels refugiats: dones refugiades, Jordània

5 octubre 2016. Des de les 18:30 | Conferència | Anglès | IEMed, Barcelona
slideshow image

Amb la intensificació dels conflictes a l’Orient Mitjà, les dones pateixen l’alienació dels drets propis així com son víctimes de discriminacions. Com refugiades, les dones són encara més vulnerables, atès també que moltes d’elles abandonen els seus països sense documents. En el cas del Líban, la meitat de les dones refugiades han reportat abusos, mentre a Jordània una quarta part dels casaments és amb menors. L’arribada de sirians als països veïns porta aquests països a establir regulacions especials i mecanismes de resposta per satisfer les necessitats creixents de les poblacions de refugiats. El procés però es va veure entelat pels temors relacionats amb la integració i la estància permanent dels refugiats. Aquesta vulnerabilitat derivada de la manca de drets i protecció s’exemplifica en la situació que es vivia fins fa poc al camp de refugiats de Za’atari, a Jordània que amb una població de 80.000 persones, el camp patia una alta conflictivitat diària i era regit per lleis i costums tradicionals que deixaven especialment desprotegides a les dones.

ARDD – Ajuda Legal reconeix la necessitat de posar en marxa una estructura de govern funcional i un sistema legal eficient que puguin garantir la protecció de les dones. Això ha portat a l’organització, juntament amb l’ACNUR i el govern de Jordània a advocar per iniciatives destinades a establir l’estat de dret en el camp de refugiats Za’atari, amb el fi de millorar i protegir les dones i nens del campament. Una iniciativa que s’ha demostrat eficaç, sobretot en la capacitació de les refugiades a través de l’assistència jurídica, i que mira ara de traslladar-se a altres camps

Speakers


Moderadora

Teresa Velázquez

Catedràtica UAB
Ponent

Samar Muhareb

Directora ARDD-Legal Aid

Col·laboració


Imatges


slideshow image