Digitalitzar la petita i mitjana empresa mediterrània – Diàlegs del Mediterrània + 25

8 juliol 2020. Des de les 15:00 | Taller | Anglès | Català | Online
slideshow image

La Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’IEMed, organitza amb motiu del 25è aniversari del Procés de Barcelona (1995-2020) el cicle “Diàlegs Mediterrània + 25”, que abordarà fins a l’octubre qüestions transversals de les relacions euromediterrànies per aportar-hi noves visions i propostes.

En aquest primer diàleg es debat sobre com les pimes, que són la columna vertebral de les economies mediterrànies, poden apostar per la innovació i la digitalització en un context marcat per la Covid-19 per reduir costos, guanyar productivitat i competitivat, i accedir a finançament.

S’hi tracten les següents qüestions:

– La digitalització com a factor unificador entre el nord i sud de la Mediterrània.

– La COVID-19, un accelerador per a la digitalització de les pimes.

– L’impuls a més cooperació entre universitats, centres de recerca i sector privat per promoure tant la transformació digital com la renovació de l’àmbit educatiu amb vista a la formació per a noves oportunitats laborals.

– El compromís del sector públic amb la digitalització de les pimes.

– El rol dels governs regionals i locals per afavorir el partenariat públic-privat orientat a fomentar la digitalització.

Col·laboració