Diàleg polític sobre la protecció de les menors contra l’anomenat “matrimoni turístic” a Egipte

25 març 2019 | Conferència | Arabic | Zaqaziq
slideshow image

La Fundació Life per al Desenvolupament i la Reintegració Comunitària celebra un diàleg polític el 25 de març de 2019 per examinar els esforços realitzats pel govern per a combatre el “matrimoni turístic” i fer un seguiment dels resultats de la campanya “Les nostres nenes no estan en venda”, en el marc del projecte CSO WINS. Mitjançant aquesta campanya, desenvolupada entre 2016 i 2017, la Fundació Life explora les condicions de les nenes menors d’edat en risc de contreure matrimoni turístic (un tipus de matrimoni forçat amb un contracte de matrimoni a curt termini) i documenta la prevalença de casos en les governacions de Xarqiya, Ismailia i Port Said.

El diàleg reuneix 45 figures polítiques, membres del Parlament, periodistes, organitzacions no governamentals, sindicats, representants de partits polítics i autoritats locals i nacionals, com ara els consells nacionals de les governacions de Xarqiya, Ismailia i Port Said, i el Ministeri d’Habitatge, Serveis Públics i Comunitats Urbanes.

Durant el diàleg, s’examinen les definicions de víctimes i responsables, i la manera d’enfortir l’establiment de xarxes mitjançant un pla destinat a eliminar els matrimonis turístics.

El diàleg contribueix a crear consciència sobre les necessitats de les víctimes i les menors que corren el risc de contreure aquest tipus de matrimoni. Es demana a les autoritats competents que uneixin esforços per a facilitar la denúncia dels abusos i la violència per part de les víctimes. Des d’aquesta perspectiva, el Consell Nacional per a la Infància i la Maternitat es compromet a prestar aquesta assistència, mentre que el Consell Nacional de la Dona acorda col·laborar amb la Fundació Life per establir una línia telefònica d’assistència per a les víctimes i les nenes en situació de risc.

S’acorda pressionar els parlaments perquè adoptessin més mesures per a l’eliminació d’aquest fenomen mitjançant la modificació de la llei i l’augment de les penes.

El diàleg dóna lloc a diverses recomanacions, com ara la realització d’investigacions sobre les raons que condueixen al matrimoni turístic; l’establiment d’un comitè nacional d’autoritats religioses, assistents socials, professionals de la psicologia i advocacia per a augmentar la sensibilització; la realització de campanyes per a familiars de les nenes en les zones seleccionades, especialment en els barris marginals; el foment de projectes per rehabilitar psicològicament i social les víctimes i apoderar-les econòmicament. Aquest diàleg polític és una de les activitats del projecte CSO WINS, finançat per la Unió Europea i coordinat per l’IEMed en sinèrgia amb la Fundació de dones euromediterrànies.