Diàleg polític a Ramal·lah per enfortir la presència de les dones a la vida pública palestina

1 abril 2019 | Conferència | Anglès | Arabic | Ramallah
slideshow image

L’1 d’abril de 2019, el Hiwar Center for Youth and Women’s Empowerment organitza un diàleg polític a Ramallah (Palestina) sobre la participació de les dones a l’esfera pública. L’esdeveniment té com a objectiu sensibilitzar els partits polítics, les figures polítiques i el públic en general sobre la importància de la contribució de les dones en la presa de decisions, i advocar per l’augment de les quotes de dones en els òrgans electes fins al 30% en lloc del 20% estipulat per la llei palestina sobre eleccions locals.

Aquest diàleg busca complementar la campanya “Les eleccions són tu i jo, no tu sense mi”, que es va dur a terme a les ciutats de Beitunia, Kafarnaama i Deir Ibzia amb la finalitat de posar de relleu la importància de la participació efectiva de les dones en les entitats polítiques locals, en el marc del projecte CSO WINS (finançat per la Unió Europea i coordinat per l’IEMed en sinèrgia amb la Fundació de dones euromediterrànies).

Participen d’aquest diàleg més de 65 representants de diferents partits i faccions polítiques.

El diàleg dóna lloc a diverses recomanacions, en particular pel que fa a:

– apoderar econòmicament les dones per ugmentar la seva participació en la vida política;

– establir un comitè nacional de totes les organitzacions i institucions pertinents, inclosa l’Organització d’Alliberament Palestí, per exercir pressió i augmentar la quota de dones al 30%;

– preparar i fer costat a les dones perquè es presentin com a candidates a les eleccions de 2021;

– encoratjar i facilitar la participació de les dones amb diversitat cognitiva en les eleccions, ja sigui com a candidates o com a votants;

– promoure els drets humans, especialment el dret de les dones a participar en la vida política i en les institucions educatives;- crear aliances i xarxes entre els agents pertinents per defensar els drets de les dones.

Col·laboració


Imatges


slideshow image
slideshow image
slideshow image