Contrafer i substituir: llibres cristians com a inspiració per al judaisme i l’Islam en la Ibèria moderna

19 novembre 2020 | Conferència | Espanyol | Online
slideshow image Old books/ Unsplash
Contrafer i substituir: llibres cristians com a inspiració per al judaisme i l’Islam en la Ibèria moderna

La qüestió sobre la influència dels llibres cristians com a inspiració per al judaisme i l’islam a la Iberia moderna es basa en les conseqüències socials, culturals i religioses que van derivar de les conversions forçades de jueus i musulmans que van tenir lloc a la península Ibèrica entre finals del segle XIV i principis del segle XVI. En aquells anys, i després de les conversions per decret i de les expulsions, es va prohibir la pràctica oficial de l’islam i el judaisme, així com les seves respectives llengües de revelació i els seus textos sagrats. La censura sistemàtica de la literatura vinculada a la pràctica religiosa va afectar també als creients catòlics al desposseïts d’instruments quotidians d’experiència religiosa.

Conferència a càrrec de Mercedes García-Arenal, investigadora de l’Institut de Llengües i Cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient (Consejo Superior de Investigación Científica, CSIC) a Madrid. Presentat per Diego Sola Garcia, professor d’Història Moderna (UB) i coordinador del màster en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental (segles XV – XIX), UB / UA / UV / Universitat Jaume I, que coorganitza la sessió.

Speakers


Diego Sola Garcia
Moderator

Diego Sola Garcia

Professor Universitat de Barcelona
Researcher

Mercedes García-Arenal

Researcher Institute of Languages and Cultures of the Mediterranean and Near East

Collaboration