Conferència Anual de la Comissió Mediterrània de la LECE

30 octubre 2019- 31 octubre 2019 | Conferència | Anglès | Palma de Mallorca
slideshow image

En l’última dècada, l’economia ambiental ha passat de ser un incipient camp de recerca acadèmica a un dels pilars principals de les agendes públiques locals, nacionals i internacionals. Els objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible adoptats per tots els estats membres de les Nacions Unides el 2015 han dibuixat un nou camí per a les economies mediterrànies que ajudarà les parts interessades a prendre mesures i garantir la promoció d’economies més resistents i sostenibles. Tot i això, l’economia blava ha guanyat força a Europa com a estratègia a llarg termini per donar suport al creixement sostenible mitjançant la promoció de sectors clau com l’aqüicultura, l’energia oceànica o la biotecnologia marítima. Entre tots, el turisme costaner continua sent la joia de la corona dels països de la conca mediterrània per la seva capacitat de crear ocupació (11,5% del total) i riquesa (11,3% del PIB regional el 2015). No obstant això, els fluxos turístics també es veuen afectats pel terrorisme i els desastres naturals que han tingut un fort impacte en els països de la conca en l’última dècada.
 
Aquests reptes afecten transversalment la regió mediterrània i van més enllà de les fronteres, per la qual cosa cal abordar-los conjuntament. Però, com podem fomentar associacions més fortes i millors assignacions de recursos? Com podem augmentar la competitivitat i la resiliència del turisme? Quines polítiques públiques s’han d’implantar per donar suport al sector privat i als ciutadans amb l’objectiu de reduir les externalitats negatives que comporta el turisme?
Amb el ferm compromís de continuar desenvolupant el diàleg i l’intercanvi entre actors destacats de la Mediterrània, la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (ELEC) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) dediquen la XV Conferència Anual de l’ELEC per intercanviar idees sobre aquests reptes i oferir solucions pràctiques.
 
A la reunió hi assisteixen alts càrrecs nacionals i europeus, representants d’empreses i del món financer, i destacats personatges de l’àmbit acadèmic i polític que conformen el LECE, una xarxa que es defineix com a “un grup de pressió intel·lectual” al servei dels europeus.

Col·laboració


Imatges


slideshow image