Conferència final del projecte CLUSTER

27 novembre 2023- 28 novembre 2023 | Conferència | Anglès | Barcelona


slideshow image Shutterstock

La conferència final de dos dies del projecte CLUSTER “Capitalització de la cooperació transfronterera per a un futur millor per a joves i dones” l’organitza l’IEMed, coordinador del projecte, a Barcelona.

La conferència té lloc el primer dia (27 de novembre) a l’IEMed amb una sessió d’obertura i benvinguda, seguida de la primera sessió sobre orientacions estratègiques del projecte CLUSTER i el seu impacte en les polítiques. La jornada es completa amb una sessió de diàleg sobre la joventut i les dones a la Mediterrània, centrada específicament en l’ocupabilitat i amb una taula rodona amb ponents sobre gènere, ocupació juvenil i economies verdes, circulars i blaves.

La segona jornada, que tindrà lloc a la Fundació Bofill, s’endinsa en el debat en el marc del projecte per fer front a l’atur juvenil i femení a la regió euromediterrània. El matí comença amb un ple que emmarca el context d’incidència del projecte i posteriorment els participants participen en sessions de treball, dividides en grups en funció de les seves experiències durant la implementació del CLUSTER. Aquestes sessions exploren temes com l’emprenedoria en l’economia sostenible, la formació, les eines i l’aprenentatge digital. A continuació, es fa una sessió plenària sobre la dimensió de gènere, que fomenta la interacció entre els participants de diferents grups, donant lloc a un debat obert. La conferència conclou amb una sessió de conclusions sobre cooperació transfronterera i institucional.

L’objectiu general de la conferència és posar de relleu les orientacions estratègiques del projecte CLUSTER, dialogar sobre temes crucials com l’ocupabilitat dels joves i les dones, i oferir una plataforma perquè els participants comparteixin experiències, avaluïn la rellevància del projecte i debatin les implementacions futures, amb un enfocament específic en les dimensions de gènere i la cooperació transfronterera.

Consulta el programa
Accés lliure amb inscripció

Inscripció

El projecte de capitalització CLUSTER finançat pel programa ENI CBC Med de la UE, té com a objectiu crear un entorn de suport per als programes d’ocupació juvenil i dones, equipant joves i en particular dones amb habilitats per a l’ocupabilitat en quatre sectors de l’economia sostenible. L’IEMed actua com a beneficiari principal de CLUSTER, que s’implementa a través d’un consorci de socis d’Itàlia, Xipre, França, Jordània, Palestina i Tunísia.

El pressupost total del projecte és de 1.108.162,62 € i està finançat per un import de 997.346,36 € (90%) per la Unió Europea (Programa ENI CBC Med 2014-2020) a través de l’Instrument Europeu de Veïnatge.

Organitzat per


In the framework of