Events

Workshop

23 Feb 2012
IEMed, Barcelona

Arab Uprisings: Democratic Hopes and Theocratic Threats

Mohamed Chérif Ferjani comenta en una conferència a l'IEMed la naturalesa de les revoltes de l'any 2011 a la regió, amb especial atenció als casos de Tunísia, Marroc i Egipte.

Conference

27 Feb 2012
IEMed, Barcelona

Arab Development Challenges Report 2011

The document warns that without social justice and economic improvements the democratic transitions of the Arab Spring could end up frustrating. Following its presentation in Cairo last week, the report is being presented to the IEMed.

Workshop

18 May 2012
IEMed, Barcelona

Democratic Change in Morocco after the Approval of the New Constitution

Abdelilah Benkiran, pronuncia a l’IEMed la conferència “El canvi democràtic a Marroc després de l’aprovació de la nova Constitució” en el marc de la visita que inicia a Barcelona el proper divendres 18 de maig.