Euromed Young Researchers Lab

Connectem i empoderem una comunitat pròspera de joves investigadors i, d’aquesta manera, contribuïm a promoure una agenda de recerca innovadora en els afers de l’Euromed.

L’Euromed Young Research Lab és una oportunitat única per als joves investigadors i els estudiants de nivell superior, de fins a 36 anys d’edat, inscrits almenys en un programa de màster i que treballen en temes vinculats a les relacions i polítiques euromediterrànies. Tot oferint-los diverses oportunitats, aquest programa ajuda els joves investigadors a millorar les seves competències i a adquirir reconeixement i visibilitat.

Els membres del Laboratori tenen l’oportunitat de publicar els seus treballs i rebre una remuneració a canvi. Les publicacions han de superar processos de revisió i edició de gran exigència i es donen a conèixer a través de canals de gran difusió tant en suport paper com online.

El Laboratori inclou, així mateix, un ampli ventall d’activitats a mida que ofereixen als joves investigadors la possibilitat de millorar les seves habilitats, connectar i fer xarxa amb els seus companys de les dues ribes de la Mediterrània. Cada any, un grup selecte d’aquests estudiosos es troben en una ciutat de la regió euromediterrània per debatre sobre qüestions específiques de les relacions euromediterrànies i intercanviar idees sobre com una nova generació d’investigadors poden contribuir al debat polític. En aquestes trobades participen altres actors destacats, entre els quals hi ha responsables polítics.

Aquesta entitat és també un trampolí perquè els joves professionals guanyin visibilitat en cercles més amplis i puguin participar en altres activitats, com el marc de la xarxa EuroMeSCo o altres iniciatives coordinades per l’IEMed, i per tant entrar en contacte amb una comunitat més àmplia d’actors destacats i contribuir al debat.

Amb caràcter més permanent, els joves investigadors membres del Laboratori tenen accés a xarxes socials pròpies. Això els dona l’oportunitat de treballar en xarxa amb altres investigadors i accedir a fonts útils per a la seva feina, incloent-hi informació sobre desenvolupaments de recerca com ara conferències i publicacions, així com desenvolupaments polítics. A més, el programa ofereix un ampli ventall d’informacions útils sobre doctorats, pràctiques, convocatòries de llocs de treball i altres oportunitats professionals. Els membres del Laboratori també poden utilitzar aquestes xarxes per donar a conèixer les seves publicacions i fites professionals.

En resum, el Laboratori empodera joves professionals i molt especialment joves investigadores en les seves respectives organitzacions i fora d’elles. En conseqüència, crea una oportunitat única per a aquests actors que es podran beneficiar d’una recerca recent i innovadora, en consonància amb les preocupacions i les perspectives d’un grup que és un objectiu clau de les polítiques euromediterrànies, i que serà determinant per al futur de les relacions de la regió.